دستگاه سی ان سی CNC

دستگاه سی ان سی CNC

دستگاه سی ان سی CNC

یکی از مزیتهای این دستگاه افزایش راندمان کاری است،یعنی سی ان سی یک دستگاه همه کار است که بسیاری از عملیات توسط این دستگاه انجام میشود.

سی ان سی مخفف کلمه Computer Numerical Control میباشد،که به معنای کنترل منطقی یک ماشین به واسطه اعداد با اعمال پردازش کامپیوتری است. ، بنابراین یک مزیت طراحی متمایز ارائه می دهد کنترل ماشینها به وسیله رایانه ، بنابراین یک مزیت طراحی متمایز ارائه می دهد یعنی قابلیت ایجاد تغییر بر روی فلز یا چوب که به کمک این ابزار انجام میشود.

دستگاه سی این سی دارای بخشی بنام کنترلر میباشد که به عنوان مغز این دستگاه است که تمام دستورات از این طریق به دستگاه سی ان سی انتقال پیدا میکند.

برای داشتن بهترین انتخاب از کنترلر شروع کنید زیرا کنترلر سی ان سی یکی از مهمترین قطعات دستگاه سی ان سی است.

برای تولید هر قطعه شما نیاز به طرح و نقشه هایی دارید که دارای یک سری کد است، که تهیه آن طریق اینترنت و یا توسط نرم ا فزارهای طراحی ،طراحی میشود.

کدهای موجود در طرح و نقشه ها برای سی ان سی قابل تشخیص نیست و نیاز به ترجمه دارد . در این قسمت که کنترلر و آرتکم (نرم افزار عمده پیاده شده روی کنترلر سی ان سی)وارد عمل میشود.

از نظر نحوه کارکرد و ساختار کنترلر سی ان سی دارای انواع متفاوتی میباشد .

کنترلر سی ان سی PC Based

یکی از شناخته شده ترین انواع کنترلر که پردازش اطلاعات در این نوع کنترلرانجام میشود، کنترلر سی ان سی بر پایه پی سی میباشد و گفتنی است که ارتباط مستقیمی بین خصوصیات و سرعت دستگاه با سرعت پی سی دارد .

این نوع کنترلربرای استفاده نیازمند بورد واسط الکترونیکی میباشد. تعداد ورودی و خروجی ها را این بوردها افزایش میدهند و همچنین باعث افزایش سرعت دستگاه می شود.

کنترلر سی ان سی Semi PC Based

کنترلر سی ان سی Semi PC Basedدر مقایسه با کنترلر سی ان سی PC Basedاز سرعت بیشتر و قیمت بالاتری برخوردار است .

قسمتی از کارکرد کنترلر سی ان سی Semi PC Basedوابسته به رایانه شخصی میباشد که از یک بورد مخصوص در کنار پی سی استفاده میکند و اتصال این کنترلر ها توسط به رایانه توسط یک کابل انجام میشود و زمانی که این ارتباط قطع شود، عملکرد دستگاه نیز مختل میشود. پردازش بخش اصلی این کنترلر ها توسط بورد انجام میشود.

کنترلر سی ان سی Stand Alone

اگر بخواهیم به قدرتمندترین نوع کنترلر اشاره کنیم کنترلر سی ان سی Stand Aloneرا باید نام برد،که عملکردی مستقل از کامپیوتر دارد واز سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار است و دلیل آن هم این است که قسمت وسیعی از توابع در این دستگاه ها به صورت سخت افزاری تهیه می شوند.